Teenused

Kuna toitlustusega seonduv seadusandlus ja selles valdkonna ettevõtjatele esitatavad nõudmised ajas muutuvad, arendame ka meie järjekindlalt oma pakutavaid teenuseid.  Igale klienid lahendamist vajavale probleemile läheneme endiselt individuaalselt.

Ettevõtete tunnustamine: toitlustus- ja kaubandusettevõtetele riikliku tunnustuse taotlemise korraldamine

Enesekontrolliplaani koostamine: toiduohutuse juhtimissüsteemi (enesekontrollisüsteem, HACCP) väljatöötamine ning dokumentatsioonikomplekti koostamine

Enesekontrollisüsteemi auditeerimine: valitsevate tingimuste ja olemasoleva dokumentatsiooni auditeerimine

Toitlustusalane konsultatsioon, sealhulgas:

  • menüüde, retseptuuri ja toidu tehniliste kirjelduste koostamine
  • kokkade koolitus
  • teenindajate väljaõpe
  • klientide nõustamine ja esindamine Veterinaar- ja Toiduametis